Toyota Forever Kart Avantajları

Toyota Forever Kart

Toyota Forever Kart

Toyota sahipleri araçlarını alırken doğru tercih yapmakla kalmıyor, aynı zamanda satış sonrası hizmetlerden de çok büyük avantajlar elde ediyorlar. Çünkü Toyota, aracını size sattıktan sonra da sürekli yanınızda yer alıyor ve her türlü durumda yardımınıza koşuyor, kampanyalar düzenliyor ve avantajlı hizmetler sunuyor. Bu hizmetlerin başında ise Totoya Forever Kart var. Toyota’sı olan herkesin mutlaka sahip olması gereken kart: Forever Kart

Toyota Forever Nedir

Toyota Forever Nedir

Toyota Forever Avantajları

Toyota Forever Avantajları

Toyota Puan Nedir

Toyota Puan Nedir

Önemli Hususlar

 1. Toyota Forever Programının (“Program”) tüm hakları Toyota Türkiye Satış ve Pazarlama A.Ş.’ye (“Toyota Türkiye”) aittir ve yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerlidir.
 2. Toyota Türkiye, internet sayfasında ve/veya Toyota Plazalarda yapılacak genel bir açıklamayla, Program’ın koşullarını ve kapsamını değiştirme ya da Program’ı sonlandırma hakkını saklı tutar.
 3. Program’a katılmak isteyen Toyota sahiplerinin Forever Kart başvuru formunu doldurmaları ve genel şartları kabul etmesi ön koşuldur.
 4. Puanlar araca verilmektedir.
 5. Toplanan puanlar başka bir araca aktarılmaz, başka bir aracın puanlarıyla birleştirilmez.
 6. Yedek parça indirimi sadece Toyota Plazalarda yapılan müşteri ödemeli Toyota orijinal mekanik yedek parçalar için geçerlidir.
 7. Motor yağları indirime dahil değildir.
 8. BP, Toyota Türkiye’nin Program için işbirliği yaptığı bir firma olup, Toyota Türkiye’nin işbirliği yaptığı firmaları ve işbirliği şartlarını değiştirme ve iptal etme hakkı saklıdır.
 9. Belirtilen BP akaryakıt hediyesi sadece BP istasyonlarında, Toyota Forever Kart BP puan yüklemesi yoluyla kullanılabilir.
 10. BP akaryakıt hediyesi kartın alınmasından bir gün sonra kullanılabilecektir.
 11. Toyota Puan statüsündeki yükselişlerin BP akaryakıt hediye oranlarına yansıması da yükselişten bir gün sonra geçerli olacaktır.
 12. İndirimlerden yararlanılabilmesi için Toyota Forever Kart’ın yetkiliye ibrazı zorunludur.
 13. Toyota Forever Kart sadece ruhsat sahibi tarafından teslim alınabilir.
 14. Program indirim ve hediyeleri Program’a katılan Toyota bayilerinde ve BP istasyonlarında geçerlidir.
 15. Kredi kartına taksit fırsatı sadece anlaşmalı bankaların kredi kartları için geçerlidir.
 16. Toyota Forever Program avantajları başka kampanyalar ile birleştirilemez.

Kart Sahibi Olma, Kart Teslimi ve Genel Şartlar

 1. Toyota Forever Kart’ın (“Kart”) mülkiyeti Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’ye (“Toyota”) ait olup, Kart’la ilgili hizmetler Toyota ve BP tarafından sağlanmaktadır.
 2. Başvuru formunun doldurulması ve imzalanması ile işbu genel şartlar müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır ve Kart, Toyota Plazalar tarafından müşteriye teslim edilir. Kart, araç ruhsatı ibraz edilerek, ruhsatta belirtilmiş ve 18 yaşından büyük olan araç sahibi tarafından, yalnızca bir aracın plakasına tanımlı olarak (“Tanımlı Araç”) alınabilecektir. Kart hamili (“Hamil”), Toyota’nın Kart’ın çıkarılmasına ilişkin onayının alınması, ilgili şartların yerine getirilmesi ve ilgili mevzuat gereğince işleme izin verilmesi şartıyla, Kart’ın arkasını imzalayıp Kart’ı teslim aldıktan 24 saat sonra, Toyota Forever Programı’na katılan Toyota Plazalar ve programa dahil BP istasyonlarında kullanmaya başlayabilecek olup, Toyota Forever Programı, Kart’ın ilk kullanımı ile işlerlik kazanacaktır. Kart talep başvurusunda bulunulması, Toyota’ya başvuruyu kabul etme ve Kart düzenleme yükümlülüğü getirmez.
 3. Hamil, Toyota Plazalar’da yapacağı servis harcamalarında Toyota tarafından belirlenecek şekilde Toyota Puan kazanmaya başlayacaktır. Kazanılan Toyota Puanlar, Tanımlı Araç ile ilgili olarak, motor yağları hariç olmak üzere, Hamil’in Toyota Plazalar’da yapacağı orijinal mekanik yedek parça/işçilik alımlarında Toyota Forever Puan Skalası’na göre belli oranlarda indirim sağlayacaktır. Aynı zamanda, Hamil, Tanımlı Araç ile programa katılan BP istasyonlarında akaryakıt/auto LPG harcaması yaptığı takdirde bulunduğu Toyota Forever Puan Skalası’na göre BP Puan kazanacak ve kazanılan bu BP Puanlarla programa katılan BP istasyonlarında akaryakıt ve/veya auto LPG alabilecektir. Toyota Puanlar’a istinaden hak kazanılan akaryakıt/auto LPG faydası, BP istasyonlarında Kart’a yüklenecek BP Puanları şeklinde olacaktır. Bir gün içerisinde tek seferde kullanılabilecek maksimum ve minimum BP Puan tutarı Toyota ve BP tarafından belirlenecektir. Kart’ın kullanıldığı işlemler, Tanımlı Araç ile yapılmadığı müddetçe puan kazanımı olmayacaktır. Aynı istasyondan veya farklı istasyonlardan yapılacak birbirini takip eden iki işlem arasındaki sürenin, Toyota ve BP tarafından belirlenen makul ve kabul edilebilir ürün ikmal süresinden daha az olması durumunda, ikinci işlemde kazanılan puan Kart’a yüklenmeyecektir. Kart, tek başına bir ödeme vasıtası veya kredi kartı niteliğinde bir kart olmayıp, nakit veya kredi kartı olmaksızın yapılan alımlarda veya Toyota ve BP’nin belirleyeceği hizmetler/kampanyalar ve diğer kart programları ile birlikte kullanılamayacaktır.
 4. Hamil, Toyota’nın, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ön ihtar veya ihbara gerek olmaksızın, Toyota Forever Programı uygulamasını durdurmaya, sona erdirmeye veya değiştirmeye ya da dilediğinde Kart’ı bir banka veya finansman kuruluşuna devretmeye veya başka bir kart ile birleştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.
 5. 18 ay boyunca Toyota Plazalarda bir servis harcaması yapılmamak suretiyle Kart’ın inaktif hale gelmesi, Tanımlı Araç’ın satılması, Hamil’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin Kart’ı iptal etmesi veya Toyota’nın, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve herhangi bir ön ihtar veya ihbara gerek olmaksızın Toyota Forever Programı’nı sona erdirmesi durumunda; Kart’a tanımlı tüm faydalar sona erecek ve Kart’ın Toyota Puan ve BP Puan kazanım özelliği kullanıma kapatılacaktır. Bu durumda, ilgili mevzuatta meydana gelecek değişiklikler nedeniyle Toyota Forever Programı’nın devamının mümkün olmaması gibi durumlar haricinde, Kart’ın içinde birikmiş BP Puanlar, 1 ay boyunca akaryakıt ve/veya auto LPG alımında kullanılabilecektir. Bu süre sonunda önceden hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın Kart’a ait tüm BP Puanlar silinecektir. İnaktif hale gelmiş olan Kart, Toyota Plazalarda yapılacak ilk servis harcaması sonrasında otomatik olarak aktif hale gelecektir. Tanımlı Araç’ın satılması durumunda ise yeni sahibi, Toyota Plazalara yeni ruhsatıyla başvurarak yeni bir Kart alabilecek ve programdan faydalanabilecektir. Ayrıca Kart’a ait son işlem tarihinden itibaren 2 yıl içinde kullanılmayan BP puanları, Toyota tarafından önceden hiçbir ihtar veya ihbarda bulunmaksızın silinebilecektir. Toyota Forever Programı dahilinde kazanılan Toyota Puanlar başka bir araca transfer edilemeyecektir.
 6. Toyota Forever Programı uygulaması süresince, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda ve ilgili tüm mevzuatta yapılacak değişiklik ve/veya resmi makamlar tarafından alınacak karar veya işlemler sonucu, Toyota Forever Programı devam edemediği takdirde, Kartlar’a BP istasyonlarında verilen akaryakıt/Auto LPG faydası kendiliğinden hükümsüz hale gelecek olup, böyle bir durumda Kart, sadece Toyota Plazalar’da yapacağı Toyota orijinal mekanik yedek parça/işçilik alımlarında indirim için kullanılabilecektir.
 7. Hamil, formda ve Toyota sistemlerinde yer alan bilgilerinin, Toyota ve BP tarafından belirlenen üçüncü şahıslar tarafından düzenlenen aktivitelere ve kampanyalara davet, posta, e-mail, SMS gönderileri ve benzeri pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak üzere, üçüncü şahıslarla mevzuata uygun olarak paylaşabileceğini kabul eder.
 8. Hamil, başvuru formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek hatalardan ve bunun neticesinde oluşabilecek yükümlülük ve masraflardan Toyota’nın sorumlu olmadığını ve Toyota’nın her tür yasal hakkının saklı olduğunu kabul eder.
 9. Programın suistimali, Kart’ın amacı dışında kullanımı, fazladan puan kazanmaya yönelik kanun veya Kart kullanım programı koşullarının dışındaki tüm yöntemlerin kullanılması veya hileli davranışların Toyota veya BP tarafından tespiti halinde Hamil, herhangi bir puan kazanamayacak veya kazandığı puanlardan faydalanamayacaktır. Böyle bir durumda BP ve Toyota’nın her türlü yasal hakkı saklı kalacak ve Hamil’in cezai sorumluluğu doğabilecektir.
 10. Toyota Puanların kazanılma şartı, puanlar karşılığında hak kazanılacak indirimler, Toyota Forever Puan Skalası’na göre programa katılan BP istasyonlarında kazanabilecek BP Puan oranları, bir gün içerisinde tek seferde kullanılabilecek maksimum ve minimum BP Puan tutarı ve 5. madde uyarınca belirlenen süreler ile ilgili detaylar, Toyota tarafından belirlenecek olup, Toyota, bu şartları ve detayları, Hamil’e ayrıca yazılı bir bildirim yapmaksızın, internet sayfası ve/veya Toyota Plazalar’da yapacağı genel bir açıklama ile tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

Kartın Çalınması veya Kaybolması

 1. Kart’ın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde, Hamil, durumu derhal Toyota İletişim Merkezi’ne bildirecek ve Kart’ı iptal edecektir.
 2. Hamil, yeni Kart’ını Toyota Plazalarına başvurarak temin edebilecektir. Talep durumunda eski Kart’ın üzerindeki puanlar yeni Kart’a otomatik olarak devredilecektir. Yeni Kart ve hakları 24 saat sonra aktif olacaktır. Bildirimin derhal yapılmaması nedeniyle zarar oluşması, kaybolan Kartlar’da yer alan puanların kullanılmış olması veya Kart’ın üçüncü şahıslar tarafından, Hamil’in irade ve yetkisi dışında kullanılması halinde, Hamil, Toyota ve BP’den hiçbir hak talep edemeyecek olup, tüm sorumluluk mezkur Kart’a ait formda imzası ve kişisel bilgiler yer alan Hamil’e ait olacaktır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sayfa başına git